Vår kompetanse

Reisemålsutvikling

En kundebasert reiselivsutvikling starter med dagens kunder: hvem er de, hvor kommer de i fra og hvorfor. Vi har derfor gode erfaringer med å starte en reisemålsutviklingsprosess med en gjesteundersøkelse for å kartlegge status på området og hvordan gjestene opplever området.

Vi bygger gjerne på gode lokale krefter og støtter opp om disse med faglig rådgivning, markedsanalyser, gjesteundersøkelser og kompetanseheving gjennom fagsamlinger.

Referanser:

 • Gjesteunderøkelser (Telemark i 2010, Hordaland i 2009 og 2007, Helgeland, Flåm/Aurland og Lom i 2008 m.fl.)
 • Forstudier / mulighetsstudier
 • Markedsanalyser
 • Organisering av reiselivet i Telemark
 • SommerTrysil

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan gjøre

Forretningsutvikling

Kaizen betyr ”kontinuerlig forbedring”, og virksomhetsutvikling er et viktig område for Kaizen. Vi arbeider med alt fra virksomhetsplaner for nye virsomheter til prosessforbedringer og strategiprosesser i eksisterende virksomheter.

Referanser:

 • Tilfredsheitsmåling blant Reisemål Ryfylke sine aksjonærar
 • Bergen FjordCruise: utvikling av sightseeing i Bergensområdet for Rødne & sønner
 • Stiftelsen Sykkelturisme, revitalisering av driften i stiftelsen

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan gjøre

IKT for reiselivet

Et av de viktigste verktøyene vi i dag har for prosessforbedringer innen markedsføring av reiselivet ligger i utnyttelse av web og sosiale medier. Her kan vi tilby flere verktøyer:

IKT-kurs for reiselivet: bli god på nett!

Dette er et lunsj til lunsj- kurs i samarbeid med eSenteret og Innovasjon Norge.
Kurset har som målsetting å hjelpe reiselivsbedrifter til å lykkes bedre med markedsføring på nett.  Kurset er praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes egne bedrifter og andre. I tillegg til 2 intensive kursdager får hver enkelt bedrift tilbud om oppfølging i form av en med websjekk (15-20 sider “helsesjekk” av bedriftens nettside) og 1 times rådgivning!

Dette er noe av det som våre nyligste deltagere har sagt om kurset:

 • «Dette kurset er det mest «nevenyttige» kurset jeg har deltatt på for min bedrift!»
 • «Kjempeviktig kurs! Selv om man kan mye om nett og nettsider, så er dette en type kunnskap som ikke er særlig allmenn kjent. Veldig viktig at bedriftene blir bra på nett!»
 • «Takk til Innovasjon Norge for kurset, det var et løft for meg og for bedriften framover.»
 • «Hjertelig takk, midt i blinken.»

Websjekk:

En grundig «helsesjekk» av bedriftens hjemmesider med sterke og svake sider ved hjemmesiden samt hvor de viktigste forbedringsmulighetene ligger i forhold til synlighet på nett, kommunikasjon og dialog med potensielle og eksisterende kunder / gjester.

Workshop:

Få hjelp til å legge opp strategi for eller forbedre egne hjemmesider og deltagelse i sosiale medier

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan gjøre

Kultur

Vi har erfaring fra mange ulike museer og prosjekter gjennom mange år, fra utvikling av nye attraksjoner til daglig drift , evalueringer og omstillingsprosesser i forbindelse med museumsreformen.

Referanser:

 • Museumsprosesser i Finnmark og Hedmark
 • Gurisentret, Smøla
 • Rallarmuseet på Finse
 • Baroniet Rosendal
 • Arrangement
 • Omdømmekartlegging norske museer; Maihaugen, (legg ut)
 • Besøkspotensial, forskjellige bedrifter som f.eks. Skredsvig / Hagan
 • Evaluering av 4 kultur- / reiselivsprosjekt i Buskerud

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan gjøre

Aktivitetsturisme

Kaizen AS har opparbeidet kompetanse på aktivitetsturisme gjennom engasjement i kvalitetsmålinger i norske alpinanlegg siden 1995, og i de senere år gjennom driften av Stiftelsen Sykkelturisme (STIN). Vi har også jobbet med analyser av markedet og distribusjon av naturbaserte opplevelser generelt.

 • Sykkelturisme: historien om STIN
 • Vandring
 • Fisketurisme
 • Alpinanlegg (snow sport business)

Referanser:

 • Stiftelsen sykkelturisme www.cyclingnorway.no
 • sykkelturisme (nordmenns bruk av sykkel i ferie/fritid (last ned), evaluering av sykkelturismeprosjekter i Nordland)
 • vandring (last ned funn fra gjesteundersøkelsene)
 • fisketurisme (fisketurismeklynger i Hordaland, last ned forstudie fisketurisme)
 • alpinanlegg (snow sport business) (last ned perspektivanalyse på norske alpinanlegg)

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan gjøre

Arkiv

Kategorier

 • Ingen kategorier