Verdigrunnlaget vårt

Vi mener at reiseliv dreier seg om en samhandling mellom bedriftene og deres gjester, deres ansatte, lokalsamfunnet hvor de er lokalisert og det ressursgrunnlaget virksomheten er basert på.

Alle disse elementene er avhengig av hverandre. Suksess i reiselivet er avhengig av evnen til å møte og balansere behovene til alle partene i denne samhandlingsprosessen.

For å møte endringer i forbrukerverdier, de teknologiske mulighetene og i anerkjennelsen av behovet for bærekraftig utvikling, ønsker vi å bidra til utviklingen av et reiseliv som fokuserer på et helhetlig systemsyn som involverer:

  • det personlige forholdet mellom vert og gjest
  • verdiskapning på alle transaksjoner mellom gjest og vert
  • respekt for natur, miljø og kulturelle ressurser som reiselivet er basert på

Våre metoder bidrar til kontinuerlig forbedring gjennom:

  • Resultatorientering (interessentanalyser, resultatevalueringer)
  • Kundefokusering (gjesteundersøkelser, markedsundersøkelser)
  • Prosessforbedring (IKT kurs, workshops og websjekker, kvalitetsmålinger)
  • Medvirkning og engasjement

Arkiv

Kategorier

  • Ingen kategorier